Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 2501/2013Usnesení NS ze dne 29.08.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.2501.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 2501/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobkyně Péťa CB s. r. o., se sídlem v Adamově, Třešňová 217, PSČ 373 71, identifikační číslo osoby 28079710, zastoupené Mgr. Danou Hanákovou, advokátkou, se sídlem v Praze 4, Hurbanova 1279/6, PSČ 142 00, proti žalovanému Zemědělskému družstvu Kojčice, se sídlem v Kojčicích 84, PSČ 394 09, identifikační číslo osoby 111368, o zaplacení 206.821,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 12 C 42/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 13. září 2012, č. j. 15 Co 603/2012-121, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 12. dubna 2012, č. j. 12 C 42/2011-102, Okresní soud v Pelhřimově zamítl žalobu, kterou se žalobkyně po žalovaném domáhala zaplacení částky 206.821,- Kč s příslušenstvím.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře usnesením ze dne 13. září 2012, č. j. 15 Co 603/2012-121, rozsudek soudu prvního stupně zrušil podle § 219a odst. 1 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), a řízení podle § 221 odst. 1 písm. c/ a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (první výrok) a uložil žalobkyni zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů částku 62.610,- Kč (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu, a to výslovně pouze proti druhému výroku o nákladech řízení, podala žalobkyně dovolání, namítajíc, že hlavní příčinou vzniku nákladů řízení je nesprávný postup soudu prvního stupně, který řízení nezastavil, ale rozhodl ve věci samé. Proto navrhovala, aby rozhodnutí odvolacího soudu bylo změněno tak, že náklady řízení ponese soud prvního stupně.

Dovolání žalobkyně, které není objektivně přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), Nejvyšší soud podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., tedy tím, že dovolání žalobkyně bylo odmítnuto, a tím, že u žalovaného žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nebyly zjištěny.

Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (do 31. prosince 2012), se podává z části první, čl. II., bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. srpna 2013

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru