Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 249/2010Usnesení NS ze dne 15.06.2011

HeslaZánik obchodní společnosti
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:29.CDO.249.2010.1
Dotčené předpisy

§ 107 odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 249/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci navrhovatelů a) Compas Capital Consult, s. r.o., se sídlem ve Frýdku – Místku, Frýdlantská 1237, PSČ 738 01, identifikační číslo osoby 62 30 17 30 a b) Mgr. Ing. J. P., zastoupeného Mgr. Lukášem Zscherpem, advokátem, se sídlem v Plzni, Lochotínská 18, PSČ 301 00, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady obchodní společnosti Zemská a. s., v likvidaci, se sídlem v Rokycanech, Pivovarská 98, identifikační číslo osoby 44 96 46 09, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 Cm 50/2004, 32 Cm 53/2004, o dovolání Mgr. Ing. J. P. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. září 2009, č. j. 2 Cmo 90/2006 – 199, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podal navrhovatel b) dovolání.

Z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni Nejvyšší soud zjistil, že obchodní společnost Zemská a. s., v likvidaci (dále jen „společnost“), byla po skončení likvidace ke dni 1. října 2009 vymazána z obchodního rejstříku.

Podle ustanovení § 107 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5 věta první).

Vzhledem k tomu, že společnost byla po zahájení dovolacího řízení, ale před jeho pravomocným skončením, vymazána z obchodního rejstříku bez právního nástupce, postupoval Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 107 odst. 5 a § 243c o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. června 2011

doc.JUDr. Ivana Štenglová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru