Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 2351/2017Usnesení NS ze dne 30.08.2017

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.2351.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 2351/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v právní věci žalobkyně BARC spol. s r. o., se sídlem v Kněževsi, Pražská 335, PSČ 270 01, identifikační číslo osoby 25 14 46 26, proti žalovanému JUDr. Ing. A. P., zastoupenému JUDr. Michalem Špirkem, advokátem, se sídlem v Rakovníku, Vysoká 92, PSČ 269 01, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 22 Cm 225/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 7. prosince 2011, č. j. 12 Cmo 239/2011-82, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podal žalovaný dovolání, které následně podáním došlým Městskému soudu v Praze dne 25. dubna 2017 (č. l. 111) vzal zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2012 (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalovaný vzal dovolání zpět a z obsahu spisu neplyne, že by žalobkyni vznikly účelně vynaložené náklady dovolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. srpna 2017

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru