Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 2339/2014Usnesení NS ze dne 29.05.2015

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:29.CDO.2339.2014.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 2339/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a JUDr. Heleny Myškové v právní věci žalobce R. U., zastoupeného JUDr. Ivanou Psůtkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 2, Slavíkova 1510/19, PSČ 120 00, proti žalovanému JUDr. Petru Wildtovi, Ph.D., advokátu, se sídlem v Hradci Králové, Bohuslava Martinů 1038/20, PSČ 500 02, jako správci konkursní podstaty úpadce EGERMANN EXBOR - NOVOBOR společnost s ručením omezeným, identifikační číslo osoby 00555045, zastoupenému Mgr. Vítem Biolkem, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Bohuslava Martinů 1038/20, PSČ 500 02, o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadce, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 42 Cm 170/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. února 2014, č. j. 10 Cmo 40/2013-329, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 6. září 2013, č. j. 42 Cm 170/2010-305, ve znění usnesení ze dne 2. října 2013, č. j. 42 Cm 170/2010-314, Krajský soud v Hradci Králové vyloučil ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadce nemovitosti specifikované ve výroku rozsudku.

K odvolání žalovaného Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem rozhodnutí krajského soudu potvrdil.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které posléze, podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 28. května 2015, vzal zpět.

Nejvyšší soud tudíž v důsledku tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalovaný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalobci podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Srov. k tomu též důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2010, sp. zn. 29 Cdo 3375/2010, uveřejněného pod číslem 41/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2015

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru