Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 2327/2008Usnesení NS ze dne 17.12.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:29.CDO.2327.2008.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 29 odst. 2 předpisu č. 328/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 2327/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v konkursní věci úpadkyně I. I. C., a. s., zastoupené JUDr. P. F., advokátem, o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a hotových výdajů správce konkursní podstaty úpadkyně, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 45 K 44/99, o dovolání konkursních věřitelů 1/ PhDr. F. Z., a 2/ L. G., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. října 2007, č. j. 1 Ko 35/2007-1842, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud Olomouci v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení ze dne 23. září 2005, č. j. 45 K 44/99-1427, jímž Krajský soud v Brně schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a hotových výdajů správce konkursní podstaty úpadkyně.

Proti usnesení odvolacího soudu podali dovolání (č. l. 1948, 1957) konkursní věřitelé 1/ PhDr. F. Z. a 2/ L. G..

Zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním zákonem), byl s účinností od 1. ledna 2008 zrušen zákon o konkursu a vyrovnání (§ 433 bod 1. a § 434), s přihlédnutím k § 432 odst. 1 insolvenčního zákona se však pro konkursní řízení zahájená před účinností tohoto zákona použijí dosavadní právní předpisy, tedy i zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném do 31. prosince 2007 (dále též jen „o. s. ř.“).

Při podání dovolání nebyli dovolatelé zastoupeni advokátem, ani nedoložili, že mají sami odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.).

Jelikož dovolatelé neodstranil nedostatek této podmínky dovolacího řízení ani ve lhůtě k tomu určené v usneseních soudu prvního stupně ze dne 6 května 2008, č. j. 45 K 44/99 2052 (u PhDr. Z.) a č. j. 45 K 44/99-2056 (u L. G.), která (dle doručenek u č. l. 2053 p. v. a 2057 p. v.) jim byla doručena 9. května 2008, ani později, přes poučení o následcích nečinnosti, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil. Z reakce dovolatelů na výzvy soudu (č. l. 2063 2064 a č. l. 2065) se naopak podává, že na odstranění tohoto nedostatku rezignovali.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 17. prosince 2008

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru