Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1988/2013Usnesení NS ze dne 11.07.2013

HeslaKonkurs
Vlastnictví
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.1988.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1,2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 2855/13 ze dne 02.07.2014 (odmítnuto)
soudce zpravodaj doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1988/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobců a/ Aeroklubu Kladno, o. s., se sídlem v Kladně, Velká Dobrá 580, PSČ 272 01, identifikační číslo osoby 16977335 a b/ České republiky - Ministerstva dopravy, se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PSČ 110 15, obou zastoupených Mgr. Vojtěchem Veverkou, advokátem, se sídlem v Kladně, Náměstí starosty Pavla 40, PSČ 272 01, proti žalovanému Letišti Velká Dobrá s. r. o., se sídlem v Praze 13, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, identifikační číslo osoby 24156973, zastoupenému JUDr. Petrem Svatošem, advokátem, se sídlem v Ostravě, Sadová 1585/7, PSČ 702 00, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 12 C 156/2009, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2013, č. j. 20 Co 566/2012-486, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání žalobců proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu, jež může být přípustné jen podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

Napadené rozhodnutí je v řešení otázky dovoláním předestřené souladné se závěry obsaženými v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. července 2004, sp. zn. 29 Odo 394/2002, uveřejněném pod číslem 81/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, z nějž rozhodovací praxe Nejvyššího soudu konstantně vychází. Důvod tyto závěry revidovat, neshledává Nejvyšší soud ani na základě dovolací argumentace.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobců bylo odmítnuto a u žalovaného žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nebyly zjištěny.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodů 1. a 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. července 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru