Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 193/2015Usnesení NS ze dne 29.01.2015

HeslaZpětvzetí opravného prostředku
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:29.CDO.193.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 193/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v právní věci žalobce Mgr. Viktora Švantnera, advokáta, se sídlem v Plzni, Mikulášská 455/9, PSČ 326 00, jako insolvenčního správce dlužníka Forwest, a. s., identifikační číslo osoby 64361004, proti žalované Bc. Iloně Galaczkové, se sídlem v Třinci, Dukelská 997, PSČ 739 61, jako insolvenční správkyni dlužníka J. D., o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 Cm 3/2010, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka J. D., zemřelého 26. května 2014, identifikační číslo osoby 64115631, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 4818/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. června 2013, č. j. 12 Cmo 6/2012-134, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě (dále jen „insolvenční soud“) rozsudkem ze dne 26. června 2012, č. j. 34 Cm 3/2010-51, zamítl žalobu, jíž se žalobce (Forwest, a. s.) domáhal určení, že má za dlužníkem J. D. pohledávky ve výši 1 202 600 Kč, 477 170 Kč a 390 891 Kč (bod I. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (bod II. výroku).

K odvolání žalobce Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozhodnutí insolvenčního soudu.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Vzhledem k tomu, že usnesením ze dne 10. března 2014, č. j. KSPL 52 INS 1120/2014-A-12, Krajský soud v Plzni zjistil úpadek žalobce a na jeho majetek prohlásil konkurs, do řízení na jeho místo (okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, tj. k 10. březnu 2014) vstoupil insolvenční správce Mgr. Viktor Švantner (k tomu srov. obdobně důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2009, sp. zn. 29 Cdo 2151/2008, uveřejněného pod číslem 24/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Mgr. Viktor Švantner vzal podáním ze dne 22. prosince 2014 dovolání zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. Dovolatel zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalované v průběhu dovolacího řízení žádné náklady nevznikly.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. ledna 2015

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru