Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1895/2020Usnesení NS ze dne 03.09.2020

HeslaOdklad právní moci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.CDO.1895.2020.1
Dotčené předpisy

§ 432 odst. 1 IZ.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1895/2020-988

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Hynka Zoubka v právní věci žalobce BELL & BLAKE TRADING LIMITED, se sídlem v Londýně, 15 Wheeler Dunn Mead NW9 5RY, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo osoby 040 37 775, zastoupeného M. M., narozenou XY, bytem XY, jako obecnou zmocněnkyní, proti žalovaným 1/ JUDr. Ing. Heleně Horové, LL.M., advokátce, se sídlem v Praze 4, V luhu 754/18, PSČ 140 00, jako správkyni konkursní podstaty úpadce M. D., zastoupené Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 671/24, PSČ 110 00, 2/ J. D., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Ladislavem Malečkem, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Nerudova 1419/22, PSČ 412 01, 3/ M. J., narozenému XY, bytem XY, 4/ NOCTURNO INVEST, spol. s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 22/1510, PSČ 400 01, identifikační číslo osoby 250 33 786, 5/ F. M., narozenému XY, bytem XY, o určení pravosti a pořadí pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 88 Cm 1/2016, o dovolání druhé žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. ledna 2020, č. j. 16 Cmo 5/2019-918, o návrhu druhé žalované na odklad právní moci tohoto rozsudku, takto:

Návrh na odklad právní moci rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. ledna 2020, č. j. 16 Cmo 5/2019-918, se zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 10. června 2019, č. j. 88 Cm 1/2016-806, Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „konkursní soud“) určil, že pohledávka žalobce ve výši 71 212 857 Kč je po právu jako pohledávka s právem na oddělené uspokojení z výtěžku zpeněžení ve výroku specifikovaných nemovitostí (bod I. výroku), rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů mezi žalobcem a první žalovanou (bod II. výroku) a mezi žalobcem a druhým až pátým žalovaným (bod III. výroku).

K odvolání druhého až pátého žalovaného Vrchní soud v Praze ve výroku označeným rozsudkem potvrdil rozsudek konkursního soudu (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala druhá žalovaná dovolání, požadujíc, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Dovolatelka současně navrhla, aby Nejvyšší soud odložil právní moc dovoláním napadeného rozhodnutí, neboť „správce konkursní podstaty připravuje návrh na vyplacení výtěžku nekonkursnímu věřiteli BELL & BLAKE TRADING LIMITED z prodeje nemovitostí“.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2010, sp. zn. 29 Cdo 3375/2010, uveřejněný pod číslem 41/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Návrh druhé žalované na odložení právní moci napadeného rozsudku není důvodný již s ohledem na aplikované znění občanského soudního řádu, které odklad právní moci napadeného rozhodnutí neumožňuje. Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2017, sp. zn. 29 Cdo 66/2015, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. července 2020, sp. zn. 29 Cdo 3584/2019.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 9. 2020

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru