Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1884/2013Usnesení NS ze dne 26.09.2013

HeslaDovolání
Lhůty
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.1884.2013.1
Dotčené předpisy

§ 240 o. s. ř.

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1884/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce O. Z., proti žalovanému Mgr. L. K., zastoupenému JUDr. Jaroslavou Moravcovou, advokátkou, se sídlem v Pardubicích, Semtín 81, PSČ 533 53, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 43 Cm 36/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. dubna 2012, č. j. 9 Cmo 391/2011-128, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze k odvolání žalovaného v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek ze dne 16. května 2011, č. j. 43 Cm 36/2010-86, jímž Krajský soud v Hradci Králové ponechal v platnosti směnečný platební rozkaz ze dne 20. dubna 1999, č. j. Sm 94/99-12, kterým žalovanému uložil zaplatit žalobci částku 315.000,- Kč s 6% úrokem od 1. ledna 1999 do zaplacení, směnečnou odměnu ve výši 1050,- Kč a náklady řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný podáním datovaným 16. července 2012 a zaslaným Nejvyššímu soudu prostřednictvím telefaxu dne 17. července 2012 (srov. č. l. 139 – 140 spisu) dovolání, navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí soudů nižších stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání je opožděné.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Jak je zřejmé z obsahu spisu, rozsudek odvolacího soudu obsahující řádné poučení o dovolání, o lhůtě k podání dovolání i o soudu, u něhož se podává, byl dovolateli doručen do vlastních rukou dne 16. května 2012 (srov. doručenku u č. l. 131 spisu). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. tak byl posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání 16. červenec 2012 (pondělí). Podal-li dovolatel dovolání telefaxem až dne 17. července 2012, učinil tak po uplynutí zákonem stanovené lhůty a dovolání je tudíž opožděné.

Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání žalovaného podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první ve spojení s § 218a o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalovaného bylo odmítnuto a žalobci podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., části první, článku II. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2013

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru