Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 183/2011Usnesení NS ze dne 15.02.2012

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:29.CDO.183.2011.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 183/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce L. V., zastoupeného JUDr. Luborem Bernatíkem, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Preslova 9, PSČ 702 00, proti žalované České spořitelně, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 45 24 47 82, o zaplacení 69.172,50 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 7 C 136/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. června 2010, č. j. 12 Co 93/2010-97, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 8. září 2009, č. j. 7 C 136/2008-76 tak, že žalobu o zaplacení 69.172,50 Kč zamítl.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, odkazuje co do jeho přípustnosti na ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a co do důvodu na ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř.

Dovolání není přípustné.

Přípustnost dovolání proti rozsudku upravuje ustanovení § 237 o. s. ř.

V projednávané věci se žalobce domáhal zaplacení 69.172,50 Kč z titulu odpovědnosti za škodu, kterou mu žalovaná měla způsobit nedodržením obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy o sporožirovém účtu a smlouvy o vydání a používání debetní karty, které účastníci řízení uzavřeli dne 13. května 1991.

Podle ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. není dovolání přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč a v obchodních věcech 100.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se nepřihlíží.

A konečně podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. r) bodu 1. o. s. ř. jsou spory, týkající se smluv o běžném účtu, věcmi obchodními.

Proto Nejvyšší soud dovolání žalobce podle ustanovení § 237 odst. 2) písm. a), § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl jako nepřípustné.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu nákladů nemá právo a žalované v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. února 2012

doc.JUDr. Ivana Štenglová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru