Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1762/2017Usnesení NS ze dne 31.10.2017

HeslaPoplatky soudní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.1762.2017.1
Dotčené předpisy
§ 138 odst. 1 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1762/2017-59

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce P. M., zastoupeného Mgr. Filipem Hajným, advokátem, se sídlem v Praze 10, Moskevská 532/60, PSČ 101 00, proti žalovanému Mgr. Ing. Jiřímu Proškovi, soudnímu exekutorovi, se sídlem v Plzni, Dominikánská 13/8, PSČ 301 00, o zaplacení částky 290.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 23 C 99/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2016, č. j. 14 Co 369/2016-25, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni k odvolání žalobce v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 18. října 2016, č. j. 23 C 99/2016-18, jímž Okresní soud Plzeň-město přiznal žalobci osvobození od soudních poplatků v rozsahu 50 %.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Učinil tak proto, že napadené rozhodnutí je souladné s judikaturou Nejvyššího soudu, z níž plyne, že pro závěr, zda lze žalobci přiznat osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., jsou úvahy o tom, zda žalobce je v projednávané věci ex lege osvobozen od soudních poplatků podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, právně bezcenné (bezvýznamné). K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2015, sp. zn. 21 Cdo 73/2015, ze dne 17. prosince 2015, sen. zn. 29 ICdo 35/2015, ze dne 28. března 2017, sp. zn. 23 Cdo 1539/2015, nebo ze dne 31. května 2017, sen. zn. 29 ICdo 66/2017.

Jinak řečeno, judikatura Nejvyššího soudu je ustálena v tom, že institut zákonného osvobození od soudních poplatků upravený v § 11 odst. 2 zákona o soudních poplatcích nelze zaměňovat s institutem upraveným v § 138 o. s. ř., což dovolatel zjevně (a nesprávně) činí (k tomu srov. dále též důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2015, sen. zn. 29 ICdo 88/2015).

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval (srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněného pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2017

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru