Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1723/2010Usnesení NS ze dne 16.06.2010

HeslaDovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.1723.2010.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY 29 Cdo 1723/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobců a) J. M. a b) M. M. obou zastoupených Mgr. Jiřím Trunečkem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Moravská 52, PSČ 120 00, proti žalovaným 1) A. M. a 2) Městské části Praha 5, se sídlem v Praze 5, nám 14. října 4, identifikační číslo 00 06 36 31, zastoupené JUDr. Ivanou Staňkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 9, Nad Krocínkou 13, PSČ 190 00, o určení vlastnictví k bytové jednotce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 28 C 113/2006, o dovolání žalobců a) a b) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. dubna 2008, č. j. 15 Co 166/2007-67, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobci a) a b) podali dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 14. dubna 2010, doručeným Obvodnímu soudu pro Prahu 5 dne 15. dubna 2010, vzali v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) zastavil. O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., neboť dovolatelé zavinili, že řízení muselo být zastaveno, přičemž žalovaným podle obsahu spisu náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. června 2010

doc.JUDr. Ivana Štenglová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru