Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1606/2007Usnesení NS ze dne 31.05.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:29.CDO.1606.2007.1

přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1606/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Hany Gajdziokové v konkursní věci úpadce Z. d. O. u R., družstva, o vydání rozvrhového usnesení, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 27 K 6/2001, o dovolání konkursního věřitele V. Š., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. prosince 2006, č. j. 1 Ko 444/2006-401, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Dovoláním datovaným 12. února 2007 brojil konkursní věřitel V. Š. proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - fyzických osob neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být (v případě dovolatelů fyzických osob) sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec 4).

Z dovolání zastoupení dovolatele advokátem ani jeho právnické vzdělání nevyplývá, proto jej soud prvního stupně v určené lhůtě 15 dnů vyzval (mimo jiné) k odstranění tohoto nedostatku povinného zastoupení usnesením ze dne 20. února 2007, č. j. 27 K 6/2001 448, doručeným 21. února 2007 (srov. doručenku u č. l. 448 p. v.) a poučil jej o následcích nečinnosti. Na uvedenou výzvu dovolatel nereagoval.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. května 2007

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru