Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1604/2012Usnesení NS ze dne 29.01.2014

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:29.CDO.1604.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1604/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobkyně OPZ PLUS, a. s., se sídlem v Praze 1, Hradební 3, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 45274835, proti žalované PHL - G.E.N. s. r. o., se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 28162684, zastoupené JUDr. Michalem Žižlavským, advokátem, se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, o určení vlastnického práva, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 Cm 12/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. dubna 2010, č. j. 11 Cmo 340/2009-436, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.904,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejího zástupce.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 28. listopadu 2013, doručeným Nejvyššímu soudu dne 29. listopadu 2013, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), ve znění účinném do 31. prosince 2012, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., neboť dovolatelka procesně zavinila, že Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil a vznikla jí povinnost hradit žalované účelně vynaložené náklady.

Ty sestávají z odměny advokáta za jeden úkon právní služby (vyjádření žalované k dovolání ze dne 4. dubna 2012) podle § 7 bodu 5 a § 9 odst. 3 písm. a/ vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění účinném do 31. prosince 2012, ve výši 2.100,- Kč, a náhrady hotových výdajů dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 300,- Kč. Společně s náhradou za 21 % daň z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o. s. ř.) ve výši 504,- Kč tak dovolací soud přiznal žalované k tíži dovolatelky celkem 2.904,- Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 29. ledna 2014

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru