Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1585/2020Usnesení NS ze dne 29.06.2020

HeslaPřípustnost dovolání
Vady podání
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.CDO.1585.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1585/2020-81

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Hynka Zoubka v právní věci žalobkyně I. Č., narozené XY, bytem XY, proti žalované NAXOS a. s., se sídlem v Praze 5, Holečkova 103/31, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 26 44 58 67, o návrhu na nařízení předběžného opatření, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9 Nc 915/2019, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2019, č. j. 53 Co 345/2019-28, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze k odvolání žalobkyně usnesením ze dne 6. listopadu 2019, č. j. 53 Co 345/2019-28, potvrdil usnesení ze dne 25. září 2019, č. j. 9 Nc 915/2019-14, jímž Obvodní soud pro Prahu 5 odmítl návrh ze dne 24. září 2019, jímž se žalobkyně (I. Č.) domáhala vůči žalované (NAXOS a. s.) nařízení předběžného opatření, jímž by bylo žalované uloženo zdržet se konání veřejné dražby dne 25. září 2019.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Učinil tak proto, že podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. není dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné též proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobkyně Nejvyšší soud odmítl a žalované podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 6. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru