Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1565/2011Usnesení NS ze dne 27.07.2011

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:29.CDO.1565.2011.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1565/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyně METALGASs. r. o., se sídlem v Doksech, Valdštejnská 805, PSČ 472 01, identifikační číslo osoby 63146037, proti žalovanému JUDr. K. K., jako správci konkursní podstaty úpadce J. V., o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 25 Cm 27/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. října 2009, č. j. 15 Cmo 90/2009-88, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 17. prosince 2008, č. j. 25 Cm 27/2008-61, Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl žalobu o určení pravosti pohledávky žalobkyně.

K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále jen „o. s. ř.“), soud prvního stupně ji usnesením ze dne 14. ledna 2010, č. j. 25 Cm 27/2008-97 (které bylo žalobkyni doručeno dne 25. ledna 2010), a opakovaně též usnesením ze dne 10. prosince 2010, č. j. 25 Cm 27/2008-123 (jež bylo žalobkyni doručeno dne 15. prosince 2010), vyzval, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, nebo předložila doklad potvrzující, že za ni jedná osoba, která má právnické vzdělání, a to ve lhůtě 30 dnů (v případě druhé výzvy ve lhůtě 60 dnů) ode dne doručení usnesení.

Druhou výzvu učinil soud prvního stupně poté, co nabylo právní moci (30. září 2010) jeho usnesení ze dne 20. dubna 2010, č. j. 25 Cm 27/2008-109, jímž (ve spojení s potvrzujícím usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 16. srpna 2010, č. j. 15 Cmo 95/2010-118) nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků a zamítl žádost žalobkyně o ustanovení zástupce.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve stanovené lhůtě ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatelce, která z procesního hlediska zavinila zastavení dovolacího řízení, právo na náhradu nákladů nevzniklo a žalovanému podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (do 31. prosince 2007), se podává z ustanovení § 432 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenčního zákona), podle kterého se pro konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností tohoto zákona (a tudíž i pro spory vedené na jejich základě) použijí dosavadní právní předpisy, tedy vedle zákona o konkursu a vyrovnání ve znění účinném do 31. prosince 2007 i občanský soudní řád v témže znění.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. července 2011

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru