Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1409/2013Usnesení NS ze dne 30.05.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.1409.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 243 odst. 5 o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1409/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Filipa Cilečka v právní věci žalobkyně INSIVNIA s. r. o., se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Hlubinská 1378/36, PSČ 702 00, identifikační číslo osoby 28 56 15 89, zastoupené JUDr. Jiřím Novákem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, PSČ 120 00, proti žalovaným 1) D. F. T., a 2) R. T., oběma zastoupeným Mgr. Jiřinou Křížovou, advokátkou, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Boženy Němcové 1720, PSČ 756 61, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 3 Cm 485/2012, o dovolání žalovaných proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6. listopadu 2012, č. j. 4 Cmo 424/2012-48, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě směnečným platebním rozkazem ze dne 26. června 2012, č. j. 3 Cm 485/2012-12, uložil žalovaným, aby společně a nerozdílně zaplatili žalobkyni částku 1,038.900,- Kč s 6 % úrokem od 15. května 2012 do zaplacení, směnečnou odměnu 3.463,- Kč a náklady řízení.

Proti tomuto směnečnému platebnímu rozkazu podaly žalované námitky, ve kterých mimo jiné namítly nedostatek pravomoci soudu, akcentujíce, že věc má být podle smlouvy účastníků projednána v řízení před rozhodci.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 14. srpna 2012, č. j. 3 Cm 485/2012-33, námitku nedostatku pravomoci soudu zamítl.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 6. listopadu 2012, č. j. 4 Cmo 424/2012-48, usnesení soudu prvního stupně potvrdil, maje závěr soudu prvního stupně, podle něhož se rozhodčí doložka sporu o zaplacení směnky netýká, za správný.

Proti usnesení odvolacího soudu podaly žalované dovolání, požadujíce, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Jelikož dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení, kterým soud prvního stupně zamítl námitku nedostatku pravomoci soudu, není přípustné podle žádného z ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), upravujících přípustnost dovolání (§ 237 až 239 o. s. ř.), Nejvyšší soud je podle ustanovení § 243 odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. května 2013

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru