Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1355/2008Usnesení NS ze dne 15.07.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:29.CDO.1355.2008.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1355/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Petra Šuka a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce Ing. P. B., zastoupeného JUDr. M. P., advokátem, proti žalovanému V. K., o zaplacení částky 2,150.000,- Kč s postižními právy ze směnky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 32 Cm 30/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. října 2007, č. j. 9 Cmo 284/2007 – 106, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu brojil žalovaný dovoláním.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být (v případě dovolatelů - fyzických osob) sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec 4).

Z podaného dovolání zastoupení dovolatele advokátem nevyplývá, proto ho Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 19. února 2008, č. j. 32 Cm 30/2006 - 115 vyzval, aby v určené patnáctidenní lhůtě odstranil nedostatek povinného zastoupení tak, že předloží řádnou plnou moc zvoleného advokáta pro dovolací řízení a poučil jej o důsledcích nesplnění výzvy.

Dovolatel na výzvu doručenou mu 28. února 2008 nijak nereagoval.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. tak, jak se uvádí ve výroku, neboť dovolatel zavinil, že řízení muselo být zastaveno a žalobci náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. července 2008

JUDr. Ivana Štenglová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru