Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1354/2007Usnesení NS ze dne 18.04.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:29.CDO.1354.2007.1

přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1354/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobce D. C. L., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) H. K., 2) A. K., a 3) V. L., o zaplacení částky 60.355,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 13 C 283/2005, o dovolání třetího žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2006, č.j. 25 Co 249/2006-140, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Plzni podal třetí žalovaný dovolání, které je sepsáno a podepsáno pouze jím; ani z obsahu spisu se přitom nepodává, že by dovolatel byl v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo že by měl sám odpovídající právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - fyzických osob neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být, s výjimkou fyzických osob majících právnické vzdělání, advokátem či notářem také sepsáno (odstavec 4).

Soud prvního stupně proto dovolatele usnesením ze dne 12. února 2007, č.j. 13 C 283/2005-196, které bylo tomuto doručeno 14. února 2007, vyzval, aby v určené lhůtě odstranil nedostatek povinného zastoupení a poučil ho, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatel zavinil, že řízení o dovolání muselo být zastaveno a ostatním účastníkům podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. dubna 2007

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

29 Cdo 1354/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobce D. C. L., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) H. K., 2) A. K., a 3) V. L., o zaplacení částky 60.355,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 13 C 283/2005, o dovolání třetího žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2006, č.j. 25 Co 249/2006-140, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Plzni podal třetí žalovaný dovolání, které je sepsáno a podepsáno pouze jím; ani z obsahu spisu se přitom nepodává, že by dovolatel byl v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo že by měl sám odpovídající právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - fyzických osob neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být, s výjimkou fyzických osob majících právnické vzdělání, advokátem či notářem také sepsáno (odstavec 4).

Soud prvního stupně proto dovolatele usnesením ze dne 12. února 2007, č.j. 13 C 283/2005-196, které bylo tomuto doručeno 14. února 2007, vyzval, aby v určené lhůtě odstranil nedostatek povinného zastoupení a poučil ho, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatel zavinil, že řízení o dovolání muselo být zastaveno a ostatním účastníkům podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. dubna 2007

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru