Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1262/2012Usnesení NS ze dne 27.11.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.1262.2012.3
Dotčené předpisy

§ 166 odst. 1 o. s. ř.

§ 167 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1262/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobkyně Moravský zemský holding, a. s., se sídlem v Plzni, Solní 4, č. p. 278, PSČ 301 00, identifikační číslo osoby 44992220, zastoupené JUDr. Václavem Hajšmanem, advokátem, se sídlem v Plzni, Perlová 69/9, PSČ 301 00, proti žalovanému Ing. A. Š., zastoupenému JUDr. Adamem Rakovským, advokátem, se sídlem v Praze 2, Václavská 316/12, PSČ 120 00, o zaplacení 183.547,50 Kč, o návrhu žalovaného na vydání doplňujícího usnesení, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 50 Cm 51/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. května 2011, č. j. 50 Cm 51/2007-380, a proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. prosince 2011, č. j. 5 Cmo 353/2011-444, takto:

Návrh na vydání doplňujícího usnesení se zamítá.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud usnesením ze dne 25. září 2013, č. j. 29 Cdo 1262/2012-493, zastavil řízení o „dovolání“ proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. května 2011, č. j. 50 Cm 51/2007-380 (výrok I.), ve zbývajícím rozsahu dovolání odmítl (výrok II.) a žalovanému přiznal náhradu nákladů dovolacího řízení ve výši 10.599,60 Kč (výrok III.).

Žalovaný dne 29. října 2013 navrhl vydání doplňujícího usnesení „k výroku III.“, kterým by mu Nejvyšší soud přiznal náhradu nákladů dovolacího řízení v jiném (vyšším) rozsahu, než jak učinil.

Nejvyšší soud návrh zamítl.

Doplňující usnesení ve smyslu § 166 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) ve spojení s § 167 odst. 2 o. s. ř. soud vydá, nerozhodl-li v usnesení o některé části předmětu řízení, nebo o nákladech řízení.

Pro vydání doplňujícího usnesení v projednávané věci není důvodu, neboť o nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto v usnesení, kterým bylo dovolací řízení skončeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2013

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru