Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1195/2010Usnesení NS ze dne 27.07.2011

HeslaNeplatnost právního úkonu
Valná hromada
Vedlejší účastník
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:29.CDO.1195.2010.1
Dotčené předpisy

§ 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1195/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Zdenka Krčmáře v právní věci navrhovatele Ing. F. Š., zastoupeného JUDr. Václavem Mikolášem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Dukelská 64/669, PSČ 370 01, za účasti Trading Třeboň s. r. o., se sídlem v Třeboni, Sokolská 34/II, identifikační číslo osoby 62 52 64 48, zastoupené Mgr. et Mgr. Václavem Sládkem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábř. 39/51, PSČ 150 00, o neplatnost usnesení valné hromady, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1140/2003, o dovolání V. Š., zastoupeného JUDr. Milenou Novákovou, advokátkou se sídlem v Českém Krumlově, Rooseveltova 37, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. září 2006, č. j. 14 Cmo 329/2006-214, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. prosince 2005, č. j. 13 Cm 1140/2003-199, tak, že nepřipustil vstup V. Š., jako vedlejšího účastníka na straně Trading Třeboň s. r. o. do řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal V. Š. dovolání, odkazuje co do jeho přípustnosti na ustanovení § 239 občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009, pro věc rozhodném (dále jen „o. s. ř.“) a požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Dle ustanovení § 237 o. s. ř. je dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jimž bylo rozhodnuto ve věci samé. Usnesení, jímž soud rozhodl o připuštění vstupu vedlejšího účastníka do řízení však usnesením „ve věci samé“ není.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že dovoláním napadené usnesení nelze podřadit žádnému z tam vyjmenovaných případů.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání odmítl podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. července 2011

doc.JUDr. Ivana Štenglová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru