Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1162/2015Usnesení NS ze dne 31.05.2016

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.1162.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1162/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobkyně PRŮMSTAV, a. s., se sídlem v Praze 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 25105825, zastoupené JUDr. Lucií Dolanskou Bányaiovou, advokátkou, se sídlem v Praze 2, Lazarská 13/8, PSČ 120 00, proti žalovaným 1) BDL Czech, a. s., se sídlem v Praze 4, Jemnická 5/345, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 27231453, 2) Credit Finance Group a. s., se sídlem v Praze 1, Revoluční 1082/8, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 26207001, 3) Ing. D. S., a 4) V. S., zastoupenému JUDr. Jiřím Tvrdkem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Semická 3292/6, PSČ 143 00, o zaplacení částky 33.545.334 Kč s postižními právy ze směnky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 13 Cm 539/2011, o dovolání čtvrtého žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. září 2014, č. j. 5 Cmo 159/2014-293, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podal čtvrtý žalovaný dovolání, které podáním ze dne 24. května 2016 vzal v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval (k tomu srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněného pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z bodu 2., části první, článku II zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. května 2016

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru