Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1040/2013Usnesení NS ze dne 02.10.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.1040.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1040/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele Města Litoměřice, se sídlem v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, identifikační číslo osoby 00263958, za účasti 1/ " RENSTAV spol. s r. o. ", se sídlem v Litoměřicích, Českolipská 325, PSČ 412 01, identifikační číslo osoby 62742043, zastoupené J. V., opatrovníkem, zaměstnankyní Krajského soudu v Ústí nad Labem, 2/ R. Š., 3/ A. Š., 4/ K. K., a 5/ SVS CONSULTING, v. o. s., se sídlem v Litoměřicích, Dlouhá 198/34, PSČ 412 01, identifikační číslo osoby 25421000, o zrušení společnosti, nařízení její likvidace a jmenování likvidátora, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 72 Cm 125/2008, o dovolání R. Š. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. srpna 2010, č. j. 7 Cmo 476/2009, 7 Cmo 230/2010-93, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 11. června 2009, č. j. 72 Cm 125/2008-57, Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil společnost " RENSTAV spol. s r. o. " a nařídil její likvidaci (výrok I.), jmenoval jejím likvidátorem společnost SVS Consulting, v. o. s. (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení (výroky III. a IV.).

K odvolání R. Š. Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 12. května 2010, č. j. 72 Cm 125/2008-88 (první výrok), změnil výrok II. výše uvedeného usnesení soudu prvního stupně tak, že likvidátorem společnosti " RENSTAV spol. s r. o. " se společnost SVS Consulting, v. o. s. nejmenuje (druhý výrok), a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů (třetí výrok).

Proti druhému výroku usnesení odvolacího soudu podal účastník R. Š. dne 4. listopadu 2010 dovolání, ve kterém mimo jiné požádal, aby mu soud určil „ex-offo právní zastupování“.

Usnesením ze dne 18. dubna 2011, č. j. 72 Cm 125/2008-125, které nabylo právní moci dne 21. června 2012, soud prvního stupně návrh dovolatele, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven zástupce z řad advokátů, zamítl.

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále jen „o. s. ř.“), soud prvního stupně ho usnesením ze dne 8. února 2013, č. j. 72 Cm 125/2008-168 (které bylo dovolateli doručeno dne 18. března 2013), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve stanovené lhůtě ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5,

§ 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolateli, který z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení, právo na náhradu nákladů nevzniklo a ostatním účastníkům řízení podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. října 2013

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru