Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1040/2008Usnesení NS ze dne 25.03.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:29.CDO.1040.2008.1
Dotčené předpisy

§ 240 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218a odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1040/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Ivany Štenglové a Mgr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele J.Č., za účasti J. K., a A.K., o určení nositele členských práv a povinností k družstevnímu bytu, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 13 C 249/2005, o dovolání navrhovatele proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. září 2007, č. j. 11 Co 427/2007-145, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 14. prosince 2006, č. j. 13 C 249/2005-114, jímž tento soud zamítl návrh na určení, že navrhovatel jako člen Stavebního bytového družstva ve F.-M. je nájemcem bytu č. 2 o velikosti 1+3 v 1. podlaží a sklepu v domě.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel podáním datovaným 24. ledna 2008, předaným k poštovní přepravě 25. ledna 2008 (srov. č. l. 156), dovolání, v němž zejména popisuje skutkové okolnosti věci a navrhuje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání je opožděné.

Podle ustanovení § 240 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odstavec 1). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bylo-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odstavec 2).

Jak je zřejmé z obsahu spisu, rozsudek odvolacího soudu obsahující řádné poučení o dovolání, o lhůtě k podání dovolání i o soudu, u něhož se podává, byl právnímu zástupci navrhovatele doručen 5. listopadu 2007.

Podal-li následně navrhovatel dovolání k poštovní přepravě dne 25. ledna 2008, učinil tak po uplynutí zákonem stanovené lhůty, neboť ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. byl posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání 7. leden 2008 (pondělí) a dovolání je tudíž opožděné.

Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), opožděné dovolání odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218a o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolání navrhovatele bylo odmítnuto a ostatním účastníkům v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. března 2008

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru