Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 97/2003Usnesení NS ze dne 14.10.2003

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2003:28.ND.97.2003.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 97/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobkyně Ing. E. A., proti žalovanému Ing. V. A., zastoupenému advokátem, o zrušení společného nájmu bytu, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 6 C 151/2001, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 6 C 151/2001, se nepřikazuje Okresnímu soudu pro Brno – venkov.

Odůvodnění:

Žalobkyně dne 29. 4. 2003 do protokolu u Okresního soudu ve Strakonicích navrhla, aby výše uvedený spor (stejně jako spor vedený u téhož soudu pod sp. zn. 6 C 149/2001) byl přikázán z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu pro Brno – venkov. Při svém návrhu vycházela z toho, že tento soud je bližší jejímu bydlišti ve Slovenské republice a je třeba vzít v úvahu její cestovní výdaje.

Žalovaný vyslovil s návrhem nesouhlas. Přijatelné by pro něj bylo, kdyby byl spor veden u soudu v Ostravě.

Nejvyšší soud jako soud příslušný k rozhodnutí (§ 12 odst. 3 o. s. ř.) posoudil tvrzené skutečnosti a dospěl k závěru, že v projednávaném případě – stejně jako v související věci rozhodnuté usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.7. 2003, sp. zn. 28 Nd 98/2003 - důvod vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. není dán.

Zvýšené cestovní náklady na straně jednoho z účastníků nemohou být dostatečným důvodem, aby věc projednával jiný než místně příslušný soud.

Tím méně je důvodné, aby k projednání věci byl určen právě Okresní soud Brno – venkov, bez existence jakýchkoli okolností, které by nasvědčovaly vhodnosti přikázání věci právě tomuto soudu. Není rovněž bez významu, že v případě přikázání věci jinému soudu se sídlem blíže bydlišti žalobkyně by to byl naopak žalovaný, kdo by vynaložil zvýšené náklady na cestu k soudu. V neposlední řadě nelze opomenout, že ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. o přikázání věci z důvodu vhodnosti má být používáno výjimečně, neboť v zájmu ochrany procesních práv účastníků je, aby nikdo nebyl odňat svému zákonnému soudci.

Nejvyšší soud proto nevyhověl návrhu žalobkyně a nepřikázal věc Okresnímu soudu pro Brno – venkov.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. října 2003

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru