Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 85/2002Usnesení NS ze dne 23.04.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:28.ND.85.2002.1
Dotčené předpisy

§ 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 85/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Pokorného, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Blanky Moudré o návrhu na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, uplatněném ve spise sp.zn. Nco 88/2001 Vrchního soudu v Praze Z. V., zastoupeným Z. V., a M. K., týkajícím se právní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 7 C 8/93 (žalobce Z. V. proti žalovanému D. p. h. m. P., a.s., o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a o nároky z neplatnosti zrušení pracovního poměru), takto:

I. Soudkyně Vrchního soudu v Praze E. S. není vyloučena z projednávání a rozhodování v právní věci vedené pod sp.zn. Nco 88/2001 Vrchního soudu v Praze.

II. Soudce Vrchního soudu v Praze A. M. není vyloučen z projednávání a rozhodování v právní věci vedené pod sp.zn. Nco 88/2001 Vrchního soudu v Praze.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud se již ve svých předchozích usneseních sp.zn. 3 Nd 150/2001 a 3 Nd 198/2001 zabýval námitkami podjatosti, uplatněnými žalobcem Z. V. proti soudcům Vrchního soudu v Praze, uvedeným shora ve výroku usnesení, kteří podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze mají rozhodovat o námitce podjatosti ze strany Z. V. vznesené proti soudcům Městského soudu v Praze, jenž má projednat (pod sp.zn. 11 Co 599/2000) odvolání, které žalobce Z. V. podal proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 z 18.10.2000, sp.zn. 7 C 8/93. Nejvyšší soud ve svých předchozích usneseních sp.zn. 3 Nd 150/2001 a 3 Nd 198/2001 nedospěl k závěru, že by oba uvedení soudci Vrchního soudu v Praze byli vyloučeni z projednávání a rozhodování o otázce, zda soudci Městského soudu v Praze jsou nebo nejsou vyloučeni v uvedeném konkrétním odvolacím řízení.

Žalobce Z. Vybíral podal ve dnech 22.1.2002 a 8.2.2002 u Vrchního soudu v Praze další návrhy na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze E. S. a A. M. z projednávání a rozhodování o námitce podjatosti vůči soudcům Městského soudu v Praze, jež je vedeno u Vrchního soudu v Praze pod sp.zn. Nco 88/2001.

Tyto své námitky podjatosti proti uvedeným dvěma soudcům Vrchního soudu v Praze dovozuje nyní žalobce Z. V. z toho, že jeho zmocněnkyni Z.V. bylo doručeno předchozí rozhodnutí Nejvyššího soudu zásilkou od Vrchního soudu v Praze, přičemž na doručence od této zásilky bylo uvedeno „přípis z 28.1.2002“ a nikoli označení doručovaného usnesení, a tato zásilka žádný přípis z 28.1.2002 neobsahovala.

Z obsahu spisu, do něhož bylo ve dnech 6.2.2002 a 21.2.2002 žalobci Z. V. také umožněno nahlédnout, je patrno, že jeho námitky se týkají toho, že písemným pokynem E. S., předsedkyně senátu Vrchního soudu v Praze, z 28.1.2002 bylo (bez součinnosti soudce téhož soudu A. M.) uloženo soudní kanceláři uvedeného soudu zaslat Z. V., zmocněnkyni žalobce Z. V., usnesení Nejvyššího soudu z 9.1.2001, 3 Nd 198/2001; soudní kancelář tuto zásilku vypravila, ale na doručence k této zásilce bylo napsáno označení zásilky jako „přípis z 28.1.2002“ (odpovídající svým datem datu pokynu předsedkyně senátu dané soudní kanceláři) a nikoli označení, že v zásilce je doručováno usnesení Nejvyššího soudu; žádný přípis Vrchního soudu v Praze z 28.1.2002 nebyl podle obsahu spisu žalobci Z. V. anebo Z. V. napsán ani vypravován.

Z uvedených okolností, jež jsou zřejmé z obsahu spisu, nevyplývá, podle názoru senátu Nejvyššího soudu, žádná taková skutečnost, která by dokládala, že tu u dvou soudců Vrchního soudu v Praze, označených jmenovitě žalobcem Z. V., je dán takový poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům, se zřetelem k němuž by tu byl dán důvod pochybností o jejich nepodjatosti, jak to má na zřeteli ustanovení § 14 odst. 1 občanského soudního řádu (ve znění se změnami a doplňky vyhlášeném pod č. 69/2001 Sb.).

Protože tedy nebyly shledány zákonné předpoklady pro rozhodnutí o vyloučení žalobcem označených soudců Vrchního soudu v Praze z projednávání a rozhodování o tom, co je předmětem a obsahem spisu Vrchního soudu v Praze , sp.zn. Nco 88/2001, nemohlo být návrhu žalobce na vyloučení těchto soudců vyhověno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 23. dubna 2002

JUDr. Milan Pokorný, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru