Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 475/2019Usnesení NS ze dne 27.11.2019

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:28.ND.475.2019.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 475/2019-52

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobců a) M. V., narozeného dne XY, bytem XY, a b) K. V., narozené dne XY, bytem XY, proti žalovanému O. S., soudci Městského soudu v Brně, se sídlem v Brně, Polní 39, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 C 40/2019, o návrhu žalobců na zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. října 2019, č. j. 25 Cdo 2551/2019-36, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 18. 4. 2019, č. j. 70 Nc 380/2019-16, rozhodl o námitce podjatosti vznesené žalobci tak, že soudce Městského soudu v Brně JUDr. Radek Malenovský není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 C 40/2019.

Podáním ze dne 2. 5. 2016, označeným jako „dovolání“, které bylo doplněno podáním ze dne 9. 5. 2019, napadli žalobci shora citované usnesení Krajského soudu v Brně.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 2. 10. 2019, č. j. 25 Cdo 2551/2019-36, řízení „o dovolání“ žalobců pro nedostatek funkční příslušnosti, který je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, zastavil.

Podáním ze dne 29. 10. 2019, došlým Městskému soudu v Brně dne 4. 11. 2019, se žalobci domáhají (mimo jiné), aby Nejvyšší soud zrušil usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 10. 2019, č. j. 25 Cdo 2551/2019-36.

Proti rozhodnutí (usnesení), jímž Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání, není přípustný opravný prostředek; zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), proto ani neupravuje funkční příslušnost (kteréhokoli) soudu k projednání „návrhu“ na zrušení takového usnesení dovolacího soudu. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. 11. 2019

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru