Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 282/2017Usnesení NS ze dne 20.09.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.ND.282.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 282/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobce Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, IČO: 00005886, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, zastoupeného JUDr. Janem Brožem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 1788/60, proti žalovanému M. K., t. č. neznámého pobytu, naposledy s registrovaným trvalým pobytem na adrese B. n. L., o zaplacení částky 208 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 4 C 106/99, o určení soudu k projednání a rozhodnutí věci, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 4 C 106/99 projedná a rozhodne Okresní soud Praha-východ.

Odůvodnění:

Návrhem na vydání platebního rozkazu, podaným u Okresního soudu Praha-východ, se žalobkyně domáhá, aby žalovanému byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 208 Kč se specifikovaným úrokem z prodlení; požadovaná částka má představovat dluh žalovaného za nezaplacené jízdné a přirážku k jízdnému za přepravu veřejnou hromadnou dopravou bez platného jízdního dokladu.

Usnesením ze dne 27. května 1999, č. j. 4 C 106/99-5, Okresní soud Praha-východ vyslovil svoji místní nepříslušnost, uzavíraje, že podmínky pro určení místně příslušného soudu nelze zjistit, a později (dne 8. srpna 2017) pak věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (odpůrce), není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem občana soud, v jehož obvodu má občan bydliště, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje.

Z obsahu spisu (po jeho rekonstrukci) vyplývá, že není známo, kde měl žalovaný v době zahájení řízení bydliště (tj. místo, kde se zdržoval s úmyslem zdržovat se tam trvale).

Protože podmínky místní příslušnosti (§ 85 odst. 1 o. s. ř.) nelze zjistit [a příslušný soud není možno určit ani podle dalších skutečností (§ 86 o. s. ř.), kdy nejde ani o příslušnost danou na výběr (§ 87 o. s. ř.) či příslušnost výlučnou (§ 88 o. s. ř.)], Nejvyšší soud – přihlížeje též k zásadně hospodárnosti řízení (§ 6 o. s. ř.) ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Praha-východ, u něhož bylo řízení zahájeno (a v jehož obvodu byl žalovaný také hlášen k trvalému pobytu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. září 2017

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru