Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 27/2013Usnesení NS ze dne 14.02.2013

HeslaDědické řízení
Přikázání věci (delegace)
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:28.ND.27.2013.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

§ 12 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 27/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a Mgr. Zdeňka Sajdla, ve věci dodatečného projednání dědictví po K. K., posledně bytem V. S. 8, Z., Ch., zemřelé, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 10 D 717/2012, o návrhu na delegaci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 10 D 717/2012 se přikazuje z důvodu vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Znojmě.

Odůvodnění:

Pozůstala dcera K. J. jako jediná zákonná dědička zůstavitelky K. K. navrhla ve svém přípisu ze dne 23. 11. 2012, doručenému Okresnímu soudu v Domažlicích dne 26. 11. 2012, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Znojmě, v jehož obvodu má bydliště.

Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále „o. s. ř.“) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Právě tak je tomu v daném případě, neboť je-li K. J. jedinou dědičkou po zůstavitelce K. K., bude věc rozhodně projednána ekonomičtěji soudem, v jehož obvodu je její bydliště. Zároveň nevyšlo v řízení dosud najevo, že by zde byly další osoby přicházející v úvahu jako dědicové, s jejichž zájmy by přikázání věci bylo v rozporu.

Nejvyšší soud ČR za této situace dospěl k závěru o důvodnosti návrhu na postoupení věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. a rozhodl o přikázání věci k dalšímu projednání Okresnímu soudu ve Znojmě.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. února 2013

JUDr. Josef Rakovský

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru