Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 23/2013Usnesení NS ze dne 03.05.2013

HeslaObčanské sdružení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:28.ND.23.2013.1
Dotčené předpisy

§ 8 odst. 3 předpisu č. 83/1990 Sb.

§ 7 odst. 1 předpisu č. 150/2002 Sb.

§ 7 odst. 2 předpisu č. 150/2002 Sb.

§ 4 odst. 1 písm. a) předpisu č. 150/2002 S...

více

přidejte vlastní popisek

28 Nd 23/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla, o návrhu žalobců a) Mgr. L. G., bytem M., b) Mgr. D. Š., bytem H. ve S., c) K. V., bytem O., zastoupených Mgr. Martinem Mojžíškem, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Farní 15, na zrušení rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky, se sídlem v Praze, náměstí hrdinů 1634/3, ze dne 23. 11. 2012, č. j. MV-119562-3/VS-2012, kterým byla odmítnuta registrace občanského sdružení s názvem „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM“, takto:

I. Řízení o návrhu na zrušení rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky ze dne 23. 11. 2012, č. j. MV-119562-3/VS-2012, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení

Odůvodnění:

Včas podaným opravným prostředkem podle § 8 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se žalobci domáhali zrušení rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky ze dne 23. 11. 2012, č. j. MV-119562-3/VS-2012, kterým byla odmítnuta registrace občanského sdružení s názvem „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM“.

Pro podání opravného prostředku proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o odmítnutí registrace občanského sdružení však není příslušný Nejvyšší soud, nýbrž Městský soud v Praze. Ustanovení § 8 odst. 3 zákona o sdružování občanů se v praxi od 1. 1. 2003 neaplikuje. Uvedeným dnem vstoupil v účinnost soudní řád správní, podle jehož § 4 odst. 1 písm. a) rozhodují o žalobách vydaných v oblasti veřejné správy soudy ve správním soudnictví. Uvedené ustanovení je nepřímou novelou zákona o sdružování občanů a uplatní se i přesto, že text § 8 odst. 3 zákona o sdružování občanů nebyl změněn. Podle § 7 odst. 1 a 2 soudního řádu správního je příslušný k rozhodnutí o návrhu podaném žalobci krajský soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Vzhledem k tomu, že se v souzené věci jedná o rozhodování Ministerstva vnitra ČR, které má sídlo v Praze, je příslušným soudem Městský soud v Praze. (srov. Jemelka, L., Břeň, J. Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím a zákon o právu petičním s komentářem. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 38)

Žalobci mohou podat žalobu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o odmítnutí registrace občanského sdružení k Městskému soudu v Praze, který je v dané věci věcně a místně příslušný podle soudního řádu správního. Žalobu je nutno podat do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení o zastavení řízení. V takovém případě podle § 72 odst. 3 soudního řádu správního platí, že žaloba byla podána 14. 1. 2013, tedy dnem, kdy došla soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení.

V Brně dne 3. května 2013

JUDr. Iva Brožová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru