Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 204/2005Usnesení NS ze dne 23.11.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:28.ND.204.2005.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 204/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobkyně B. D., zastoupené advokátem, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody ve výši 389.287,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 13 C 192/96, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 13 C 192/96, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

Žalobkyně ve svém přípisu ze dne 27.5.2005 navrhla, aby výše uvedený spor byl přikázán z důvodu vhodnosti soudu, v jehož obvodu má trvalé bydliště - Okresnímu soudu v Ostravě. Svůj návrh odůvodnila svým vážným zdravotním stavem (náhrada obou kyčelních kloubů, pokročilá gonartrósa a osteoporósa), který doložila lékařským potvrzení od MUDr. P. (č.l. 590).

Žalovaná na výzvu soudu ze dne 5.8.2005 (č.l.599A), doručené dne 23.8.2005, nereagovala, takže lze předpokládat podle § 101 odst. 4 o. s. ř., že proti návrhu podanému žalobkyní nemá námitky.

Nejvyšší soud jako soud příslušný k rozhodnutí (§ 12 odst. 3 o. s. ř.) posoudil výše uvedené skutečnosti a dospěl k závěru, že v projednávaném případě důvod vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je dán.

Úvaha o vhodnosti delegace vždy musí zahrnovat i posouzení poměru účastníků. Při zvažování osobní situace hraje zdravotní stav důležitou roli, zvláště pokud má vliv na možnost účastníka osobně se zúčastnit (a dopravit) na soudní projednání sporu. Při závažnosti zdravotního omezení žalobkyně a vzdálenosti mezi bydlištěm žalobkyně a místně příslušným soudem proto Nejvyšší soud rozhodl jak výše uvedeno.

Nejvyšší soud proto vyhověl návrhu žalobkyně a přikázal věc Okresnímu soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. listopadu 2005

JUDr. Josef Rakovský,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru