Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 196/2005Usnesení NS ze dne 11.07.2007

EcliECLI:CZ:NS:2007:28.ND.196.2005.1

přidejte vlastní popisek

28 Nd 196/2005

OPRAVNÉ U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Františka Ištvánka, v právní věci žalobkyně J. V., zastoupené obecným zmocněncem, proti žalované České republice jednající Ministerstvem spravedlnosti, o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem, o námitce podjatosti vznesené žalobkyní v odvolacím řízení o odvolání ve věci sp. zn. 7 C 9/2000, vedené u Okresního soudu Praha - východ, takto:

Výrok usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. ledna 2007, č. j. 28 Nd 196/2005-79, opravuje se v označení věci tak, že správně zní:

Soudci Vrchního soudu v Praze, a to JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř., Mgr. D. J., JUDr. J. M., Mgr. M. K., Mgr. J. Č. a JUDr. I. S. nejsou vyloučeni z projednání odvolání ve věci sp. zn. Nco 182/2005, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 7 C 9/2000.

Odůvodnění:

Ve shora označené právní věci Nejvyšší soud České republiky rozhodl usnesením ze dne 10. ledna 2007 o námitce podjatosti výše uvedených soudců Vrchního soudu v Praze tak, že tito nejsou vyloučeni z projednání odvolání ve věci sp. zn. 7 C 9/2000, vedené u Okresního soudu Praha - východ.

Přitom z obsahu spisu je patrno, že Nejvyššímu soudu České republiky byla k rozhodnutí o námitce podjatosti předložena věc sp. zn. Nco 182/2005 Vrchního soudu v Praze, vedená u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 7 C 9/2000.

Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům. Podle § 167 odst. 2 o. s. ř. užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku. Uvedená ustanovení vztahují se rovněž na řízení o námitce podjatosti ve smyslu § 15b odst. 1 o. s. ř., o níž rozhoduje Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený s tím, že vzhledem k ustanovení § 36c o. s. ř. je třeba ustanovení § 164 o. s. ř. vykládat tak, že o opravě rozhoduje Nejvyšší soud v senátu.

Příslušný senát tohoto soudu proto podle § 164 o. s. ř. opravil výrok svého usnesení jak shora uvedeno, když zjistil, že jde o případ zjevné nesprávnosti, jak to má na mysli posledně uvedené ustanovení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. července 2007

JUDr. Josef Rakovský,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru