Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 19/2002Usnesení NS ze dne 27.12.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:28.ND.19.2002.1
Dotčené předpisy

§ 103 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 19/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc.a JUDr. Milana Pokorného, CSc., o návrhu žalobce Z. V., proti DP h. m. P., a. s., na vyloučení soudců, takto:

Řízení o návrhu Z. V. na vyloučení soudců Nejvyššího soudu České republiky, a to JUDr. K. H., JUDr. A. D., JUDr. S. R., JUDr. E. T., Mgr. J. H. a Mgr. B. R. z projednávání a rozhodování blíže neuvedených věcí Nd Nejvyššího soudu ČR, se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobce Z. V. podal návrh na vyloučení soudců Nejvyššího soudu, a to JUDr. K. H., JUDr. A. D., JUDr. S. R., JUDr. E. T., Mgr. J. H. a Mgr. B. R. z projednávání a rozhodování blíže neuvedených věcí Nd Nejvyššího soudu ČR. Jako důvod uvedl jejich dosavadní rozhodování v řízení o rozhodování o námitce podjatosti soudců soudů nižších stupňů, a to ve věcech spisových značek 11 Nd 223/2001, 11 Nd 224/2001, 3 Nd 199/2001 a 3 Nd 198/2001

Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle § 14 odst. 4 o.s.ř.důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Ustanovení o vyloučení soudců zařazená v obecné části občanského soudního řádu je třeba vykládat v souladu s dalšími v úvahu přicházejícími ustanoveními. Občanský soudní řád upravuje podle § 1 o.s.ř. postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení. To se realizuje v jednotlivých konkrétních věcech, které jsou u příslušného soudu zahájeny či projednávány. V souvislosti s takovou určitou věcí přichází do úvahy uplatnění záruk stanovených mimo jiné v citovaném ustanovení § 14 o.s.ř.

Z uvedeného je tak zřejmé, že námitka podjatosti soudce vznesená účastníkem, je pojmově možná jen v rámci a v průběhu konkrétního řízení. Zákon nepředkládá a ze žádného ustanovení občanského soudního řádu nelze dovodit možnost uplatnění námitky podjatosti in eventum, resp. pro budoucí možnost, že by ten který soudce ve věci měl být ještě činný. Návrh žalobce na vyloučení výše uvedených soudců tak postrádá uvedený základní předpoklad. Nejvyšší soud České republiky proto podle § 103 o.s.ř, § 104 odst. 1 věty první o.s.ř. řízení o výše uvedeném návrhu zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 27. prosince 2002

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru