Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 17/2020Usnesení NS ze dne 21.01.2020

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.ND.17.2020.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 17/2020-56

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobkyně P. J., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Natašou Randlovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, proti žalované ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., se sídlem v Brně, Nové Sady 996/25, identifikační číslo osoby: 28511298, zastoupené Mgr. Evou Bernadet, advokátkou se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 572/11, o určení neplatnosti výpovědi, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 143/2019, o návrhu žalobkyně na delegaci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 143/2019, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval [(§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů); žalovaná na usnesení Městského soudu v Brně ze dne 5. 11. 2019, č. j. 38 C 143/2019-50, obsahující výzvu k vyjádření k návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti nereagovala (§ 101 odst. 4 o. s. ř.)]. Bez ohledu na procesní následek rezultující z citovaného ustanovení, sluší se uvést, že souhlasné stanovisko žalované k procesnímu návrhu žalobkyně explicitně vyplývá již z jejího dřívějšího písemného podání ze dne 9. 4. 2019 (viz č. l. 34 spisu).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. 1. 2020

JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru