Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 128/2004Usnesení NS ze dne 04.11.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:28.ND.128.2004.1
Dotčené předpisy

§ 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 128/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce B. V., zastoupeného advokátem, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti ČR se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o návrhu žalobce na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 6 C 250/94, o námitce podjatosti vznesené v dovolacím řízení žalobcem, takto:

Soudci Nejvyššího soudu České republiky JUDr. M. Š., JUDr. O. P. a JUDr. P. V. nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci.

Odůvodnění:

Žalobce vznesl v podání datovaném 2. 9. 2003 námitku podjatosti vůči soudcům Nejvyššího soudu JUDr. M. Š., JUDr. O. P. (jmenovitě) a též vůči třetímu členu senátu 25 Cdo, jímž je JUDr. P. V. Žalobce uvedl, že jím zmínění soudci se podíleli na krytí zločinů komunismu svým tendenčním rozhodováním.

Všichni tři soudci se k námitce vyjádřili tak, že nemají žádný vztah k projednávané věci, k účastníkům řízení, ani k zástupci žalobce. JUDr. Š. doplnila, že již dříve rozhodovala o dovoláních žalobce v jiných věcech, to však nic nemění na její schopnosti objektivně a nezaujatě rozhodnout o nyní podaném dovolání žalobce.

Argumenty, kterými žalobce podepřel svou námitku podjatosti, nepovažuje soud za dostatečně konkrétní po stránce věcné, tím méně pak za důvodné.

Proto rozhodl, že shora jmenovaní soudci nejsou ve smyslu § 14 odst. 1 o. s. ř. vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. listopadu 2004

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru