Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 64/2018Usnesení NS ze dne 28.03.2019

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Příslušnost soudu místní
Příslušnost soudu věcná
Rozvod manželství
Postoupení věci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.64.2018.1
Dotčené předpisy

§ 104a odst. 6 o. s. ř.

§ 16 odst. 2 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 64/2018-4

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou G. F., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

I. O návrhu na uznání rozsudku Soudu v Ontariu, všeobecné oddělení (Kanada), ze dne 31. 8. 1998, sp. zn. 3550 14853/98, pravomocného dne 1. 10. 1998, o rozvodu manželství M. (M.) F. a G. F., rozené N., uzavřeného dne 16. 7. 1988 v Kingu, Kanada, jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Hodoníně.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 22. 5. 2018 se navrhovatelka domáhala uznání výše označeného rozsudku Soudu v Ontariu, všeobecné oddělení (Kanada), ze dne 31. 8. 1998. Z obsahu spisu přitom vyplývá, že oba manželé byli v době jeho vydání občany Kanady.

Jelikož se jedná o rozhodnutí o rozvodu vydané v Kanadě, řídí se jeho uznání právním režimem zakotveným v zákoně č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém (dále jen „zákon č. 91/2012 Sb.“).

Dle ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb., byli-li všichni účastníci řízení v rozhodné době občany státu, o jehož rozhodnutí jde, mají pravomocná cizí rozhodnutí ve věcech uvedených v § 51 v České republice bez dalšího řízení stejné právní účinky jako pravomocná rozhodnutí českých soudů.

Podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., i v případě, že se cizí rozhodnutí uznávají bez dalšího řízení, lze je na návrh uznat zvláštním rozhodnutím; o takových návrzích však v České republice přísluší rozhodovat okresním soudům.

Nejvyšší soud, jenž není věcně příslušný k projednání předmětného návrhu, v souladu s § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl, že jsou v dané věci příslušné rozhodovat okresní soudy.

Na základě § 104a odst. 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rovněž rozhodl o postoupení věci Okresnímu soudu v Hodoníně, v jehož obvodu má navrhovatelka hlášen poslední trvalý pobyt v České republice, a lze se tedy domnívat, že by právě tento soud mohl být dle § 16 odst. 2, věty třetí, zákona č. 91/2012 Sb. místně příslušným k projednání daného návrhu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 3. 2019

JUDr. Olga Puškinová

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru