Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 59/2017Rozsudek NS ze dne 14.09.2017

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.NCU.59.2017.1
Dotčené předpisy

§ 685 o. z.

§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 59/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí, podaném G. M., zastoupenou R. Č., za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozsudek Vrchního soudu okresu Fulton, stát Georgia, Spojené státy americké, jímž bylo zrušeno a prohlášeno za neplatné manželství

seuznává,

pokud jde o vyslovení neplatnosti manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Vrchní soud okresu Fulton, stát Georgia (Spojené státy americké), k návrhu manžela navrhovatelky rozhodl, že údajné manželství (které bylo bezdětné) je zrušeno, prohlášeno za neplatné a nemá žádné účinky, a to z důvodu bigamie manželky.

Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 685 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 14. září 2017

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru