Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 53/2017Usnesení NS ze dne 29.11.2017

HeslaVady podání
Uznání cizích rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.NCU.53.2017.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 53/2017-14

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou D. S., zastoupenou Mgr. Adrianou Kvítkovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Sokolovská 55, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

I. Návrh na uznání rozsudku Nejvyššího soudu Kanady, jímž bylo rozvedeno manželství, se odmítá.

II. Navrhovatelce se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2.000,- Kč.

O důvodnění:

Dne 20. 3. 2017 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh navrhovatelky na uznání rozsudku Nejvyššího soudu Kanady, o rozvodu jejího manželství.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2017, č. j. 28 Ncu 53/2017-3, byla navrhovatelka vyzvána, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnila svůj návrh na uznání rozsudku Nejvyššího soudu Kanady, mimo jiné zasláním originálu (případně ověřené kopie) tohoto rozsudku (tj. nikoli pouze potvrzení o rozvodu), který bude superlegalizován a opatřen úředním překladem do českého jazyka, s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne. Toto usnesení bylo zástupkyni navrhovatelky doručeno dne 3. 5. 2017.

Jelikož návrh na uznání cizího rozhodnutí nebyl ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) doplněn a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud jej v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

Navrhovatelka při podání návrhu uhradila kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude navrhovatelce k její žádosti vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. listopadu 2017

JUDr. Olga Puškinová

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru