Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 47/2017Usnesení NS ze dne 22.08.2017

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.NCU.47.2017.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 47/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem J. S., za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

I. Návrh na uznání rozsudku Okresního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem (Spolková republika Německo), jímž bylo rozvedeno manželství, se odmítá.

II. Navrhovateli se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2.000,- Kč.

O důvodnění:

Dne 10. 3. 2017 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh navrhovatele na uznání rozsudku Okresního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, Spolková republika Německo, o rozvodu jeho manželství s R. S.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 4. 4. 2017, č. j. 28 Ncu 47/2017-3, byl navrhovatel vyzván, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnil svůj návrh na uznání výše uvedeného rozsudku zasláním originálu (případně ověřené kopie) tohoto rozsudku, který bude opatřen apostilou a úředním překladem do českého jazyka, a předložil osvědčení o svém českém státním občanství (případně českém státním občanství bývalé manželky) k datu rozhodnutí o rozvodu, tj. k 27. 4. 2000 (vystavené krajským úřadem příslušným podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území České republiky), případně kopii občanského průkazu či cestovního pasu platného k uvedenému datu, s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne. Toto usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 6. 6. 2017.

Jelikož návrh na uznání cizího rozhodnutí nebyl ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) doplněn, a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud jej v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

Navrhovatel při podání návrhu uhradil kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude navrhovateli k jeho žádosti vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. srpna 2017

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru