Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 44/2017Rozsudek NS ze dne 25.07.2017

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Určení rodičovství
Určení otcovství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.NCU.44.2017.1
Dotčené předpisy

§ 776 o. z.

§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 55 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 44/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném MUDr. J. H., zastoupeným advokátkou, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto: :

Rozsudek Obvodního soudu obvodu Sheboygan, pobočka 4, stát Wisconsin, Spojené státy americké, jímž bylo určeno otcovství k nezletilé,

seuznává,

pokud jde o určení otcovství na území České republiky.

Odůvodnění:

Obvodní soud obvodu Sheboygan, stát Wisconsin (Spojené státy americké), k návrhu navrhovatele a J. A. R. určil, že J. H. je zákonným otcem nezletilé V. K., narozené z matky J. A. R.

K uznání předložené rozhodnutí cizího soudu je v souladu s ustanovením § 776 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb, o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 a § 55 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a současně bylo zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o určení otcovství občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech uznání rodičovství stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 25. července 2017

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru