Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 27/2019Usnesení NS ze dne 14.05.2019

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Příslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.27.2019.1
Dotčené předpisy

§ 104a odst. 6 o. s. ř.

§ 16 odst. 2 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 27/2019-9

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou A. S., nar. XY, bytem XY, takto:

I. O návrhu na uznání rozsudku Obvodního soudu Salzgitter (Spolková republika Německo), ze dne 11. 3. 2003, sp. zn. 18 F 1224/02 S, o rozvodu manželství D.-H. S. a A. S., rozené Š., uzavřeného dne 11. 4. 1997 v Lengede, Spolková republika Německo, jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu ve Vsetíně.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 11. 3. 2019 se navrhovatelka domáhala uznání výše označeného rozsudku Obvodního soudu Salzgitter (Spolková republika Německo), ze dne 11. 3. 2003. Z obsahu citovaného rozsudku přitom vyplývá, že oba manželé byli v době jeho vydání občany Spolkové republiky Německo.

Jelikož se jedná o rozhodnutí o rozvodu vydané ve Spolkové republice Německo před vstupem České republiky do Evropské unie, řídí se jeho uznání právním režimem zakotveným v zákoně č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém (dále jen „zákon č. 91/2012 Sb.“).

Dle ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb., byli-li všichni účastníci řízení v rozhodné době občany státu, o jehož rozhodnutí jde, mají pravomocná cizí rozhodnutí ve věcech uvedených v § 51 v České republice bez dalšího řízení stejné právní účinky jako pravomocná rozhodnutí českých soudů.

Podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., i v případě, že se cizí rozhodnutí uznávají bez dalšího řízení, lze je na návrh uznat zvláštním rozhodnutím; o takových návrzích však v České republice přísluší rozhodovat okresním soudům.

Nejvyšší soud, jenž není věcně příslušný k projednání předmětného návrhu, v souladu s § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl, že jsou v dané věci příslušné rozhodovat okresní soudy.

Na základě § 104a odst. 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rovněž rozhodl o postoupení věci Okresnímu soudu ve Vsetíně, v jehož obvodu měla navrhovatelka hlášen poslední trvalý pobyt v České republice, a lze se tedy domnívat, že by právě tento soud mohl být dle § 16 odst. 2, věty třetí, zákona č. 91/2012 Sb. místně příslušným k projednání daného návrhu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 5. 2019

JUDr. Olga Puškinová

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru