Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 211/2017Usnesení NS ze dne 23.06.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.211.2017.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 211/2017-28

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem P. J. S., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

I. Návrh na uznání rozhodnutí Soudu pro rodinné věci č. 2 v San Isidro, provincie Buenos Aires, Argentinská republika, ze dne 12. 10. 2006, jímž bylo rozvedeno manželství P. J. S. a L. R., rozené R., se odmítá.

II. Navrhovateli se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2.000 Kč.

O důvodnění:

Dne 29. 11. 2017 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh navrhovatele na uznání rozsudku Soudu pro rodinné věci č. 2 v San Isidro, provincie Buenos Aires, Argentinská republika, ze dne 12. 10. 2006, o rozvodu jeho manželství s L. R..

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2017, č. j. 28 Ncu 211/2017-3, byl navrhovatel vyzván, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnil svůj návrh na uznání výše uvedeného rozhodnutí předložením jeho originálu (případně ověřené kopie), který bude opatřen apostilou a úředním překladem do českého jazyka, a dále, aby doložil své české státní občanství k datu vydání rozhodnutí o rozvodu, tj. k 12. 10. 2006, s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne. Toto usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 27. 3. 2019.

Jelikož návrh na uznání cizího rozhodnutí nebyl ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) řádně dle výzvy doplněn (o prodloužení lhůty navrhovatel nepožádal) a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud jej v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

Navrhovatel při podání návrhu uhradil kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude navrhovateli k jeho žádosti vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 6. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru