Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 189/2019Rozsudek NS ze dne 14.04.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.189.2019.1
Dotčené předpisy

§ 755 o. z.

§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 189/2019-37

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou L. P. V., bytem XY, zastoupenou Mgr. Martinem Kornelem, Ph.D., advokátem se sídlem v Ostravě, Zámecká 488/20, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozsudek Vrchního soudu Kanady, provincie Québec, obvod Montreal (Superior Court, Canada, Province of Québec, District of Montreal), ze dne 18. 9. 2019, č. 500-12-339950-184, jímž bylo rozvedeno manželství T. P. a L. P. V., rozené V., uzavřené dne 17. 6. 2011 v Praze 7 - Troji, zapsané v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části Praha 7, ve svazku 3, roč. 2011, str. 177, poř. č. 30,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Vrchní soud Kanady, provincie Québec, obvod Montreal, k návrhu navrhovatelky rozvedl její manželství, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili, a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití. Nezletilí synové AAAAA (pseudonym) a BBBBB (pseudonym) byli svěřeni do střídavé péče obou rodičů.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. Dále bylo zjištěno, že v době vydání rozhodnutí o rozvodu byl občanem České republiky i T. P., který se k výzvě Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2020, č. j. 28 Ncu 189/2019-35, k uplatněnému návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádřil. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 14. 4. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru