Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 184/2019Rozsudek NS ze dne 31.03.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Určení otcovství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.184.2019.1
Dotčené předpisy

§ 776 o. z.

§ 804 o. z.

§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 55 odst. 1 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 184/2019-34

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem T. K., bytem XY, zastoupeným Mgr. Monikou Kořínkovou, advokátkou se sídlem v Praze, Celetná 4, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, takto:

Rozsudek Obvodního soudu pro okres Sheboygan (pobočka 4), Wisconsin, Spojené státy americké [Circuit Court for Sheboygan County (Branch 4), Wisconsin], ze dne 3. 7. 2019, sp. zn. 19 PA 35, pokud jím bylo stanoveno otcovství T. K., narozeného dne XY, k nezletilému AAAAA (pseudonym), narozenému dne XY v XY, Wisconsin (Spojené státy americké),

se uznává,

pokud jde o určení otcovství na území České republiky.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro okres Sheboygan (pobočka 4), Wisconsin (Spojené státy americké), k návrhu navrhovatele, směřujícímu vůči J. A. Z., rozhodl, že navrhovatel je zákonným otcem nezletilého AAAAA, narozeného dne XY v XY, Wisconsin (Spojené státy americké), z matky J. A. Z.. Podle pokynů obsažených v bodě 3. tohoto rozsudku bude finančně zajišťovat nezletilého AAAAA výhradně navrhovatel a bude mu poskytovat zdravotní péči, jak je stanoveno v ujednání stran; J. A. Z. nemá k nezletilému AAAAA žádné finanční závazky a není povinna platit na něj výživné. Podle pokynů obsažených v bodě 4. tohoto rozsudku Úřad matriky státu Wisconsin změnil rodný list dítěte (ze dne 11. 7. 2019, státní spisové číslo 2019300116) tak, že v údajích o otci je uveden navrhovatel jako otec nezletilého AAAAA.

K uznání předložené rozhodnutí cizího soudu je v souladu s ustanovením § 776 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, i s jeho ustanovením § 804, jež pamatuje na případy náhradního mateřství. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a současně bylo zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o určení otcovství občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje předpokladům, které pro určení otcovství stanoví právní řád České republiky, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 31. 3. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru