Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 18/2018Usnesení NS ze dne 24.04.2018

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Zastavení řízení
Podmínky řízení
Pravomoc soudu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:28.NCU.18.2018.1
Dotčené předpisy

§ 51 odst. 1 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 18/2018-10

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném E. A., zastoupeným D. W., takto:

I. Řízení o návrhu E. A. na uznání rozhodnutí Oblastního rabínského soudu v Jeruzalémě (Stát Izrael) se zastavuje.

II. Navrhovateli se vrací soudní poplatek 1.000,- Kč z návrhu na uznání cizího rozhodnutí.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 13. 2. 2018 se navrhovatel domáhal uznání rozhodnutí Oblastního rabínského soudu v Jeruzalémě (Stát Izrael), jímž bylo rozvedeno jeho manželství.

Podle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, pravomocná cizí rozhodnutí ve věcech rozvodu manželství, zákonného odloučení, prohlášení manželství za neplatné a určení, zda tu manželství je či není, byl-li alespoň jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se v České republice uznávají, nebrání-li tomu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) až e), jen na základě zvláštního rozhodnutí.

Předpokladem toho, aby byla pravomoc soudu založena, tedy je, že alespoň jeden z účastníků řízení byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V posuzované věci však bylo zjištěno, že ani jeden z manželů v době vydání rozhodnutí o rozvodu manželství, tj. ke dni 3. 12. 1985, státním občanem České republiky (resp. československým státním občanem) nebyl.

Nedostatek pravomoci soudu je takovým nedostatkem podmínky řízení, který nelze odstranit. Nejvyšší soud proto podle § 104 odst. 1 věty prvé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí zastavil.

Navrhovatel při podání návrhu uhradil v kolcích soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Jelikož došlo k zastavení řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání, před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku poníženého o minimální částku 1.000,- Kč. Snížený soudní poplatek bude navrhovateli vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2018

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru