Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 177/2019Rozsudek NS ze dne 28.01.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Určení rodičovství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.177.2019.1
Dotčené předpisy

§ 55 odst. 1 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 177/2019-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem P. B., bytem XY, zastoupeným D. B., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, takto:

Rozsudek Obvodního soudu státu Oregon pro okres Multnomah, Spojené státy americké (The Circuit Court of the State of Oregon for the County of Multnomah), ze dne 13. 9. 2019, sp. zn. 19DR16817, pokud jím bylo stanoveno rodičovství R. A. G. Jr., narozeného dne XY, a P. B., narozeného dne XY, k nezletilé AAAAA (pseudonym), narozené dne XY v XY (Spojené státy americké),

se uznává,

pokud jde o určení otcovství na území České republiky.

Odůvodnění:

Obvodní soud státu Oregon pro okres Multnomah (Spojené státy americké), k návrhu R. A. G. Jr. a navrhovatele, směřujícímu vůči M. S. a S. S., rozhodl, že R. A. G. Jr. a navrhovatel jsou rodiči „dítěte AAAAA po jeho narození“. Podle pokynů obsažených v bodě 5. tohoto rozsudku byl po narození nezletilé AAAAA, narozené dne XY v XY (Spojené státy americké), Zdravotním úřadem státu Oregon, centrem pro zdravotní statistiku, vystaven dne 16. 10. 2019 rodný list nezletilé (státní evidenční číslo 136-2019-032043).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a současně bylo zjištěno, že P. B. byl v době vydání rozhodnutí o určení rodičovství občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

V nálezu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16, Ústavní soud předestřel právní názor, dle něhož neuznání cizího rozhodnutí, kterým bylo určeno rodičovství k dítěti dvou osob stejného pohlaví v situaci, v níž už rodinný život byl mezi nimi fakticky i právně konstituován formou náhradního mateřství, z důvodu, že české právo neumožňuje rodičovství dvou osob stejného pohlaví, je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte chráněným čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. V případě, že mezi osobami rodinný život, vzniklý na legální bázi, již existuje, je povinností všech orgánů veřejné moci jednat tak, aby se tento vztah mohl rozvíjet, a musí být respektovány právní záruky, které chrání vztahy dítěte a jeho rodiče.

Nejvyšší soud přitom neshledal žádných okolností, jež by opodstatňovaly odlišení řešeného případu od věci, v níž byl vydán citovaný nález.

Nejvyšší soud proto návrhu vyhověl a uznal výše uvedený rozsudek Obvodního soudu státu Oregon pro okres Multnomah (Spojené státy americké), jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 28. 1. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru