Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 176/2019Usnesení NS ze dne 15.09.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.176.2019.1
Dotčené předpisy

§ 96 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 176/2019-24

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou T. D´., XY, Spolková republika Německo, takto:

I. Řízení o návrhu T. D´. na uznání rozsudku Okresního soudu v Gießenu, Spolková republika Německo, ze dne 16. 5. 2001, sp. zn. 25 F 842/00, se zastavuje.

II. Navrhovatelce se vrací soudní poplatek 1.000,- Kč z návrhu na uznání cizího rozhodnutí.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 29. 11. 2019 se navrhovatelka domáhala uznání rozsudku Okresního soudu v Gießenu, Spolková republika Německo, ze dne 16. 5. 2001, sp. zn. 25 F 842/00, jímž bylo rozvedeno její manželství s G. D´.

Podáním ze dne 17. 8. 2020 (doručeným Nejvyššímu soudu dne 20. 8. 2020) vzala navrhovatelka svůj návrh na uznání výše uvedeného rozhodnutí zcela zpět (předtím podáním ze dne 20. 7. 2020 požádala o vrácení originálu rozvodového rozsudku a dalších dokumentů předložených společně s návrhem).

Řízení o uznání cizího rozhodnutí na území České republiky bylo proto v důsledku zpětvzetí podaného návrhu zastaveno (§ 96 odst. 2 občanského soudního řádu).

Navrhovatelka při podání návrhu uhradila převodem z účtu soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Jelikož došlo ke zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání, před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku poníženého o minimální částku 1.000,- Kč. Snížený soudní poplatek bude navrhovatelce vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 9. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru