Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 175/2018Usnesení NS ze dne 15.01.2019

HeslaVady podání
Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.175.2018.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 175/2018-7

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou L. K., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

I. Návrh na uznání rozsudku Jednočlenného prvoinstančního soudu v Soluni, Řecká republika, ze dne 1. 9. 1993, č. 7882, jímž bylo rozvedeno manželství I. T. a L. K., rozené K., se odmítá.

II. Navrhovatelce se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2.000 Kč.

O důvodnění:

Dne 17. 12. 2018 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh navrhovatelky na uznání rozsudku Jednočlenného prvoinstančního soudu v Soluni, Řecká republika, ze dne 1. 9. 1993, č. 7882, o rozvodu jejího manželství s I. T.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 2019, č. j. 28 Ncu 175/2018-3, byla navrhovatelka vyzvána, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnila svůj návrh na uznání výše uvedeného rozsudku předložením originálu (případně ověřené kopie) výše uvedeného rozsudku (tj. nikoli pouze zápisu – protokolu z jednání), který bude opatřen apostilou a úředním překladem do českého jazyka, doplnila svůj návrh předložením osvědčení o svém českém státním občanství k datu rozvodu a sdělila jména, příjmení a data narození v době rozvodu nezletilých dětí narozených z manželství s I. T., s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne. Toto usnesení bylo navrhovatelce doručeno nejpozději dne 4. 2. 2019.

Jelikož návrh na uznání cizího rozhodnutí nebyl ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) doplněn (o prodloužení lhůty navrhovatelka nepožádala) a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud jej v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

Navrhovatelka při podání návrhu uhradila kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude navrhovatelce k její žádosti vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 4. 2019

JUDr. Olga Puškinová

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru