Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 173/2019Rozsudek NS ze dne 14.01.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Určení otcovství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.173.2019.1
Dotčené předpisy

§ 776 o. z.

§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 55 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 173/2019-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném A. G., narozenou dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozsudek Okresního soudu ve Weiden in der Oberpfalz, Spolková republika Německo (Amtsgericht Weiden in der Oberpfalz), ze dne 29. 10. 2003, sp. zn. 003 F 00558/03, pravomocný dne 9. 12. 2003, jímž bylo určeno otcovství T. T., narozeného dne XY, k nezletilému AAAAA (pseudonym), narozenému dne XY v XY, Spolková republika Německo, z matky A. G., rozené P., narozené dne XY,

se uznává,

pokud jde o určení otcovství na území České republiky.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Weiden in der Oberpfalz, Spolková republika Německo, k návrhu nezletilého AAAAA zákonně zastoupeného Krajským úřadem pro mládež v Neustadt/WN (Spolková republika Německo), určil, že T. T. je pravým otcem nezletilého AAAAA, narozeného dne XY v XY, Spolková republika Německo, z matky A. G..

K uznání předložené rozhodnutí cizího soudu je v souladu s ustanovením § 776 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

K uznání předložený rozsudek nabyl dle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb, o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 a § 55 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán matkou nezletilého AAAAA a současně bylo zjištěno, že nezletilý AAAAA byl v době vydání rozhodnutí o určení otcovství občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech uznání rodičovství stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 14. 1. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru