Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 168/2019Rozsudek NS ze dne 14.01.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Určení otcovství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.168.2019.1
Dotčené předpisy

§ 776 o. z.

§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 55 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 168/2019-6

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou M. C., narozenou dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Listina o uznání otcovství, souhlasu matky a prohlášení o převzetí společné rodičovské péče Úřadu pro mládež zemského okresu Heilbronn, Spolková republika Německo (Jugendamt des Landkreises Heilbronn), ze dne 21. 10. 2019, reg. č. 599/19, již bylo určeno otcovství Z. H., narozeného dne XY, k nezletilé AAAAA (pseudonym) , rozené AAAAA, narozené dne XY v XY, z matky M. C., rozené C., narozené dne XY,

se uznává,

pokud jde o určení otcovství na území České republiky.

Odůvodnění:

Úřad pro mládež zemského okresu Heilbronn, Spolková republika Německo, k společnému návrhu Z. H. a navrhovatelky, určil, že Z. H. je pravým otcem nezletilé AAAAA, rozené AAAAA, narozené dne XY v XY, z matky M. C.

K uznání předložené rozhodnutí cizího úřadu je v souladu s ustanovením § 776 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím úřadem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozhodnutí nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 a § 55 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o určení otcovství občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech uznání rodičovství stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 14. 1. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru